Stránka realizovaná v rámci mikroprojektu „Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním“

logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou,
z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného
Trenčianskym samosprávnym krajom