logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Bezruč Petr

Petr Bezruč

* 15. září 1867, Opava
† 17. února 1958, Olomouc

básník

 

Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek, byl český básník, který vystoupil se svou jedinou sbírkou, Slezským číslem (později známou jako Slezské písně) na začátku 20. století. Naprosto ojedinělé verše útočně promlouvající za sociální a národní zájmy českých obyvatel Slezska nemají svým vznikem, stylem ani dalším osudem v české literatuře obdobu.

Dětství a mládí

Vladimír Vašek navštěvoval brněnské gymnázium. Nejhorší prospěch má z němčiny, matematiky a zpěvu, naopak prospívá v řečtině. Během gymnaziálních let již píše první verše (většinou o ironické veršovánky namířené proti profesorům), které se však nezachovaly. Je ovlivněn četbou Vrchlického, Čecha, Nerudy, Hölderlina a Poea. Již ve čtrnácti se však naučil rusky a četl Puškina a Lermontova v originále. Gymnaziální prospěch se mu trvale zhoršoval, proto po ukončení gymnázia uvažuje o vstupu do kláštera. Nakonec se však rozhoduje pro studium klasické filologie v Praze, studia však nedokončil.

Návrat do Brna

V roce 1888 se vrací z Prahy do Brna. Situace jeho rodiny je kritická - jeho matka se musela zadlužit, aby uživila pět Vaškových sourozenců. Díky přímluvám matky získal místo písaře zemského výboru, rodině však nijak nepomáhá, přestože by mohl. V té době se objevují první příznaky plicní choroby. V roce 1889 začíná pracovat na poště, když o dva roky později skládá úřednickou zkoušku, je ihned přidělen na poštu v Místku.

Roky 1899 - 1958

V lednu 1899 začíná Vladimír Vašek pod pseudonymem Petr Bezruč zasílat své básně Janu Herbenovi, který je vydává v beletristické příloze časopisu Čas. Zároveň se zhoršuje jeho zdravotní stav a objevují se příznaky tuberkulózy. Do roku 1904 Vašek zasílá celkem 74 básní, setkávají se s velikým, převážně kladným ohlasem. V roce 1903 vydává Herben 1. číslo Besed Času s podtitulem Slezské číslo, svůj známý název Slezské písně získali básně teprve v roce 1909.

Po vzniku Československa vycházejí Slezské písně stále častěji a básník se stává "národním" básníkem. Vašek se však stahuje stále více do samoty. Utíká před veřejností a ovacemi, zálibu nahází v túrách po Beskydech. Otužováním (rád se koupal v řekách nahý) a výlety se udržuje v dobré kondici. Závěr svého života prožívá ve městě Kostelec na Hané. Umírá v roce 1958 ve vysokém věku devadesáti let.

Zdroj: www.wikipedia.org; www.ces.mkcr.cz; www.opavskeslezsko.webnode.cz; zpracoval Kryštof Jandák