logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Osobnosti Oravy

Zobr. počet 

Bernolák Anton

* 3. október 1762, Slanica
† 15. január 1813, Nové Zámky

jazykovedec, kodifikátor 1. spisovného jazyka Slovákov, kultúrny pracovník

Bohúň Peter Michal

* 29. september 1822, Veličná
† 20. máj 1897, Bielsko-Biała (Poľsko)

maliar, litograf, výtvarný pedagóg

 

Čaplovič Vavrinec

* 5. august 1778, Jasenová
† 25. december 1853, Bratislava

zberateľ kníh, stoličný úradník

 

Chodák Ivan

* 3. február 1914, Dolný Kubín
† 14. február 1994, Bratislava

lekár, športovec

Figuli Margita

* 2. október 1909, Vyšný Kubín
† 27. marec 1995, Bratislava

spisovateľka, prekladateľka a autorka literatúry pre deti a mládež

Florin Theo Herkeľ

* 10. apríl 1908, Dolný Kubín
† 11. marec 1973, Dolný Kubín

básnik, publicista, redaktor, diplomat, kultúrno-výchovný pracovník

Gašparík - Leštinský Jozef

* 10. február 1861, Leštiny
† 4. jún 1931, Martin

kníhkupec, kníhtlačiar, spisovateľ, organizátor ochotníceho divadla

Habovštiak Anton

* 24. september 1924, Krivá
† 14. apríl 2004, Bratislava

jazykovedec, spisovateľ, publicista

Hattala Martin

* 4. november 1821, Trstená
† 11. december 1903, Praha

jazykovedec, univerzitný profesor, kodifikátor etymologického pravopisu

Hviezdoslav Pavol Országh

* 2. február 1849, Vyšný Kubín
† 8. november 1921, Dolný Kubín

básnik, dramatik, prekladateľ, právnik