logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním

Mikroprojekt realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Realizátor projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Cezhraničný partner: Regionální knihovna Karviná

Termín realizácie: 1. október 2011 – 30. jún 2012

Cieľovými skupinami projektu sú deti a mládež partnerských regiónov (zrealizované aktivity – čitateľské dielne, výtvarné dielne, workshopy, literárno-vedomostné kvízy, tvorba nového typu knihy a on-line medailónov osobností), pracovníci obidvoch organizátorských knižníc, ako aj pracovníci ďalších knižníc Žilinského a Moravskoslezského kraja, ktorí sa zúčastnia realizovaných aktivít. Ďalšou cieľovou skupinou sú dospelí účastníci aktivít (tematické literárne a kultúrne podujatia), čitateľská verejnosť, ktorá získa prístup k novej publikácii a návštevníci internetovej stránky.

Cieľom projektu je rozvíjanie cezhraničného partnerstva verejných knižníc v Dolnom Kubíne a Karvinej, posilnenie dlhodobých foriem ich spolupráce a vytváranie priamych vzájomných kontaktov medzi obyvateľmi Žilinského a Moravskoslezského kraja, vrátane nadväzovania nových medziľudských a profesionálnych vzťahov.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom