logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Mendel Johann Gregor

Johann Gregor Mendel

* 20. červenec 1822, Hynčice
† 6. leden 1884, Brno

přírodovědec, biolog, zakladatel genetiky

 

Život

Johann Mendel se narodil v rodině německy mluvících drobných zemědělců v Hynčicích ve Slezsku (dnes část obce Vražné) v domě čp. 58 Antonovi Mendelovi a matce Rosině rozené Schwirtlich. Rodný dům J. G. Mendela je od roku 1958 kulturní památkou ČR. Mateřským jazykem Johanna byla němčina, nicméně vzhledem k tomu, že působil v dvojjazyčném prostředí, se naučil plynně česky, a sám se cítil být "Moravanem německé řeči".

Základní školu absolvoval v Hynčicích, poté navštěvoval mladý Johann piaristickou školu v Lipníku nad Bečvou a středoškolské vzdělání ukončil maturitní zkouškou na gymnáziu v Opavě. V letech 1840 až 1843 studoval na Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci. Z finančních důvodů a na přání matky vstoupil do v roce 1843 do augustinianského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně a přijal řeholní jméno Gregor. V roce 1868 Mendela zvolili za opata jeho kláštera a preláta. Zemřel 6. ledna 1884 v klášteře.

Výzkum dědičnosti

Po návratu do Brna se v letech 1856–1863 věnoval výzkumu zákonitostí a pravidel dědění jednotlivých znaků u organizmů, zejména hrachu. Na základe svých pokusů zformuloval tři pravidla, později známá jako Mendelovy zákony dědičnosti. Výsledky jeho výzkumů soudobá odborná veřejnost nepřijala, přínos výzkumů byl objeven až po jeho smrti.

Mendel jako meteorolog

Od roku 1862 až do roku 1883, kdy vážně onemocněl, prováděl Mendel každodenní meteorologická pozorování pro Meteorologický ústav ve Vídni. V seznamu třinácti Mendelových publikací se devět týká meteorologie.

Mendelovo jméno čestně nese i první česká vědecká stanice na Antarktidě. Podle Johanna George Mendela se nyní jmenuje i naše škola - Základní škola Mendělova, Kraviná - Hranice.

Zdroj: www.wikipedia.org; zpracovala Elizabeth Raszyk