logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Gašparík - Leštinský Jozef

Jozef Gašparík - Leštinský

* 10. február 1861, Leštiny
† 4. jún 1931, Martin

kníhkupec, kníhtlačiar, spisovateľ, organizátor ochotníceho divadla

 

Život a dielo

Jozef Gašparík sa narodil 10. februára 1861 v Leštinách, v malebnej dedinke pod Chočom. Pochádzal z chudobného remeselníckeho rodu. Otec bol dedinským obuvníkom. V škole medzi deťmi vynikal svojou skromnosťou a veľkou húževnatosťou v učení. Navštevoval evanjelickú ľudovú školu v Leštinách, kde ho učil otcov priateľ Karol Medzihradský. Po vychodení piatich tried ho otec chcel prinútiť k remeslu, ale on túžil po vyššom vzdelaní. Podarilo sa mu dostať sa aspoň za učňa do kníhtlačiarne Viktora Horňanského, aby sa tam vyučil kníhtlačiarstvu - sadzačstvu. Po necelých dvoch rokoch však zo zdravotných dôvodov musel odísť, niekoľko mesiacov pobudol u strýca Andreja Gašparíka v Sečanoch a napokon sa vrátil domov do Vyšného Kubína a cez zimu pomáhal otcovi pri remesle. V roku 1878 ho prijali do kníhtlačiarne v Turčianskom Sv. Martine a v tom istom roku mu Černokňažník uverejnil jeho prvú dlhšiu veršovanú prácu.Počas učenia Jozef Gašparík začal hrávať divadlo. Stal sa súčasťou kultúrneho života v Martine. Pôsobil ako ochotnícky herec.

V 1888 začal pracovať v martinskej kníhtlačiarni pri Národných novinách. Začiatkom januára 1895 si založil v Turčianskom Sv. Martine svoj vlastný knižný a papierový obchod a koncom decembra 1897 nadobudol malú kníhtlačiareň, ktoré všetky časom zväčšil. Značnú časť svojej tvorby venoval deťom a mládeži. Významná bola jeho učebnica „DĹŽEŇ, MäKČEŇ A YPSILON“. Pričinil sa o vydanie viacerých diel slovenských spisovateľov – A. H. Škultétyho, Š. Krčméryho, J. D. Čipku, A. E. Timku, J. G. Tajovského...

V roku 1890 sa oženil s Annou, rod. Jankovičovou. Mali jedného syna Jána, ktorý umrel vo svojom štvrtom roku a štyri dcéry: Annu, Katarínu, Želmíru a Oľgu.

Zdroj: Huba, Peter: Jozef Gašparík - Leštinský : biografický leták. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2011; spracovala Ľubica Polečová