logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Habovštiak Anton

Anton Habovštiak

* 24. september 1924, Krivá
† 14. apríl 2004, Bratislava

jazykovedec, spisovateľ, publicista

 

Rodina

Anton Habovštiak pochádzal z máľoroľníckej, čiže chudobnej rodiny. Mali kúsok pôdy ale nie veľmi úrodnej, tak ich otec musel pracovať ako sezónny robotník. Detstvo prežil bez otca (otec bol 10 rokov robotníkom v Kanade). Rodičia sa rozhodli poslať Antona do školy v Trstenej, ktorým riaditeľ bol Rudolf Bednárik, už vtedy známy etnograf. Na Antona vplývali niektorí profesori napr. vynikajúci slovenčinári Vladimír Čaplovič ale aj J. Szabo, Š. Waclawiak a ďalší.

Štúdiá a práca

Anton Habovštiak absolvoval Gymnáziá v Trstenej a Dolnom Kubíne, v rokoch 1946-1951 študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval až do roku 1994 v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, kde sa zaoberal dialektológiou slovenského jazyka a prácou na medzinárodnom všeslovanskom jazykovom atlase. Predmetom jeho výskumu boli najmä oravské nárečia a nárečia Gemeru.

Od 9.12.2004 nesie jeho meno Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Dielo

Jazykovedné diela

 • Oravské nárečia
 • Hviezdoslav a slovenčina
 • Oravské chotárne názvy
 • Oravci o svojej minulosti
 • Reč a slovesnosť oravského ľudu
 • Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov
 • Atlas slovenského jazyka 4
 • Krátky slovník nárečia slovenského podľa Antona Habovštiaka
 • Ako sa rozprávalo v Krivej a v blízkom okolí
 • Krátky slovník nárečia slovenského pivnického podľa Antona Habovštiaka
 • Ako sa rozprávalo v Pivnici
 • Krátky slovník nárečia slovenského gornomitropolského podľa Antona Habovštiaka
 • Ako sa rozprávalo v Gornej Mitropolii

Romány, novely a poviedky

 • Plátennícka pieseň
 • Volanie domova
 • Aj také sú Božie cesty
 • Mať moja, mať moja
 • Srdcia, čo našli lásku

Povesti

 • Zakliate ovečky pod Rozsutcom
 • Proroctvo kráľa Mateja
 • Zlaté dukáty v Choči
 • Viktorine zvony
 • Skamenená dievka
 • Oravské povesti
 • Jánošíkova studnička
 • Slovenské povesti 2

Rozprávky

 • Pastierik a zbojníci
 • Tri víly na salaši
 • Kráľovič a krásna Zuzana
 • O kaštieli v šírom poli
 • Kráľ a múdry sedliak
 • Kniha rozprávok

Zdroj: Encyklopédia súčasných spisovateľov Slovenska - www.books.sk; www.osobnosti.sk; www.wikipedia.org; spracovali Danica Kmeťová, Eliška Fedorková