logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Hviezdoslav Pavol Országh

Anton Bernolák

* 2. február 1849, Vyšný Kubín
† 8. november 1921, Dolný Kubín

básnik, dramatik, prekladateľ, právnik

 

Život a dielo

Základné vzdelanie nadobudol v oravských obciach Jasenová a Leštiny. Keďže dosahoval veľmi dobré študijné výsledky, leštinský učiteľ Adolf Medzihradský presvedčil jeho rodičov aby ho dali ďalej do škôl. Pavol tak začal chodiť na gymnázium v Miškovci a čoskoro patril medzi najlepších žiakov. Neskôr pokračoval na gymnáziu v Kežmarku. Na gymnáziu v Miškolci začal tvoriť svoje básnické texty – maďarsky a po nemecky, až ako študent kežmarského gymnázia začal intenzívne tvoriť slovenské básne. Po skončení gymnaziálnych štúdií študoval na Právnickej akadémii v Prešove, kde sa iniciatívne zúčastňoval na príprave almanachu Napred. Po zložení advokátskych skúšok Hviezdoslav 20 rokov pôsobil ako advokát v Námestove, krátky čas pôsobil i na súde v Dolnom Kubíne a bol tiež vedúcim filiálky Tatrabanky. V máji 1876 si vzal za manželku Ilonu Novákovú, ktorá bola dcérou  evanielického seniora Samuela Nováka. Vlastné deti nemali, ale s manželkou vychovával 2 bratove deti, Jaroslava a Sidóniu. Okrem vlastnej tvorby sa venoval i prekladateľskej činnosti.

Napísal tieto epické diela: Agar,  Hájnikova žena,  Bútora a Čútora, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, Ráchel, Vianoce Kain, Sen Šalamúnov; takéto lyrické: Sonety Letorosty I., Letorosty II. a Letorosty III., Žalmy a hymny  Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Stesky, Krvavé sonety. No a tieto drámy: Vzhledanie, Pomsta, Otčim, Oblaky, Na Luciu, Herodes a Herodias. Od roku 1875 používal pseudonym Hviezdoslav, predtým Jozef Zbranský.

Jeho meno nesie obec Hviezdoslavov, niekoľko námestí, ulíc a Hviezdoslavov vodopád. Každoročne sa koná súťažná prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín a vychádza knižná edícia Hviezdoslavova knižnica. V rámci cyklu Osobnosti náboženského života vznikol dokumentárny film P. O. Hviezdoslav – slovenský žalmisti.

Zdroj: www.wikipedia.org; spracovali Nina Kováčiková, Matúš Suroviak