logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Bohúň Peter Michal

Peter Michal Bohúň

* 29. september 1822, Veličná
† 20. máj 1897, Bielsko-Biała (Poľsko)

maliar, litograf, výtvarný pedagóg

 

Životopis

Narodil sa 20. septembra 1822 do rodiny evanjelického kňaza vo Veličnej. Už od ranného detstva sa zaujímal o kresbu a maľbu. Mal ohromujúci talent. Vyštudoval nielen akadémiu výtvarných umení ale aj právo. Právo študoval v Kežmarku. Maľoval portréty, oltárne maľby a zriedkavo krajinomaľby. Jeho portréty sú vystavené v slovenských galériách, v Prahe a iných európskych mestách. Oltárne maľby ktoré maľoval sú vystavené v slovenských aj poľských kostoloch. Vyvrcholenie tvorby Petra Michala Bohúňa bola temperová skica s názvom „Slovenské ľudové zhromaždenie.“ Zobral si Žofiu Klonkayovú a mal s ňou dve deti. Neskôr spolu odišli do Liptovského Svätého Mikuláša, kde Peter Michal Bohúň vyučoval takmer 11 rokov na evanjelickej dievčenskej škole. Po čase sa spolu presťahovali do Lipnika pri Bialej. Potom sa vydal do Talianska hľadať svojho syna. Peter Michal Bohúň zomrel 20. mája na zápal pľúc. Bol pochovaný na evanjelickom cintoríne v Bialej.

Zdoj: www.wikipedia.org; www.osobnosti.sk; spracovala Emma Murínová