logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Styková Hana

Hana Styková

* 6. marec 1902, Dolný Kubín
† 23. máj 1967, Bratislava

herečka

 

Hana Styková študovala na dievčenskej vyššej škole, potom na dramatickom odbore konzervatória v Prahe.  V rockoch 1922 – 1923 a 1929 – 1938 bola členkou činohry SND v Bratislave. V Prahe počas účinkovania v spolku Detvan ju v inscenácii Kukučínovej hry Komasácia videl J. Hurt, ktorý je ponúkol prijatie na konzervatórium, čím sa stala jednou z mála príslušníčok slovenskej zakladateľskej hereckej generácie s odborným vzdelaním v Prahe. Po návrate na Slovensko hrávala v menších úlohách, v hrách slovenských a českých dramatikov stvárnila i výrazné charakterové postavy. Najvýznamnejšou z nich bola Dora Kalinová v hre J. G. Tajovského Ženský zákon. V povojnovom období sa venovala ochotníckemu divadlu v Dolnom Kubíne, kde pôsobila ako režisérka. 

Zdoj: www.orava.sk; www.oravskakniznica.sk; spracovala Zuzana Hrkľová