logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Čaplovič Vavrinec

Vavrinec Čaplovič

* 5. august 1778, Jasenová
† 25. december 1853, Bratislava

zberateľ kníh, stoličný úradník

 

Životopis

V Jasenovej začal svoje prvé štúdium. Ďalej navštevoval školy vo Vyšnom Kubíne, Leštinách, Banskej Bystrici a štúdium ukončil roku 1798 v Kežmarku. V rokoch 1798 až 1810 pôsobil ako úradník Oravskej stolice. Potom až do roku 1852 pracoval v službách grófa Františka Zichyho ako jeho osobný tajomník a archivár Zichyhovskej rodiny.

Čaplovič bol jedným z najväčších zberateľov kníh. Jeho knižnica obsahovala okolo 50 tisíc zväzkov vo viacerých európskych rečiach zo 16-teho až do polovice 19-teho storočia. V roku 1839 ju daroval svojím oravským rodákom. Od roku 1858 sa o ňu starala Spoločnosť Čaplovičovej knižnice. Na úschovu knižnice bol v roku 1907 vybudovaný dom v Dolnom Kubíne, kde sa nachádza až dodnes.

Zdoj: www.dolnykubin.com; www.orava.sk; spracoval Peter Noga