logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Osobnosti Oravy

Zobr. počet 

Jančová Mária

* 25. december 1908, Dolná Lehota
† 18. august 2003, Bratislava

spisovateľka pre deti a mládež

Jégé Ladislav Nádaši

* 12. február 1866, Dolný Kubín
† 2. júl 1940, Dolný Kubín

spisovateľ, publicista, literárny kritik, lekár

Kolčák Ignác

* 16. máj 1931, Sihelné
† 20. január 2008, Bratislava

akademický maliar

Kukučín Martin

* 17. máj 1860, Jasenová
† 21. máj 1928, Pakrac (Chorvátsko)

prozaik, dramatik, publicista, lekár

Matúška Janko

* 10. január 1821, Dolný Kubín
† 11. január 1877, Dolný Kubín

básnik, autor textu národnej hymny

Medvecká Mária

* 11. september 1914, Medvedzie
† 23. apríl 1987, Bratislava

akademická maliarka

Radlinský Andrej Ľudovít

* 8. júl 1817, Dolný Kubín
† 26. apríl 1879, Kúty

redaktor, vydavateľ, jazykovedec, náboženský spisovateľ

Styková Hana

* 6. marec 1902, Dolný Kubín
† 23. máj 1967, Bratislava

herečka