logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Kreslo pre hosťa s Metodom Macekom

Ilustračný obrázok

V posledný novembrový deň roku 2011 sme v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v rámci cyklu Kreslo pre hosťa privítali strážcu Národného parku Veľká Fatra a zároveň správcu Ekocentra a Záchrannej stanice v Zázrivej Metoda Maceka, ktorý prítomným predstavil svoju prácu i spomínané zariadenia.

Dozvedeli sme sa, že Záchranná stanica funguje od roku 2001. Hlavným dôvodom jej vzniku bola nespokojnosť so situáciou na Slovensku v oblasti rehabilitácie živočíchov. Stanica slúži na záchranu ranených, slabých alebo inak indisponovaných živočíchov. Za viac než desať rokov sa tu vystriedalo niekoľko stoviek živočíchov najrozmanitejších druhov, okrem iných aj niekoľko orlov skalných, dva medvede či rys ostrovid. V súčasnosti poskytuje útočisko mláďaťu vydry riečnej „a v podstate niet obdobia, kedy by ste u nás nenašli žiadne zviera,“ dodal náš hosť. Svedčí to o pomerne častých prípadoch poranení živočíchov, pričom rozhodujúcou mierou sa na nich podieľa ľudský faktor. Okrem kolízií s elektrickým vedením, zrážok s automobilmi, je častou príčinou aj cieľavedomá ľudská činnosť ako pytliactvo, otravy a pod. Viac ako polovicu zvierat sa podarí vrátiť do prírody. „Živočíchy s trvalými poškodeniami, tzv. trvalé hendikepy, sa umiestňujú do zoologických záhrad resp. do ZOO Bojnice, ktorá je zo zákona ustanovená ako hlavný zberač trvalých hendikepov,“ vysvetlil Metod Macek a pustil prítomným krátky film o stanici.

Záchranná stanica od roku 2006 spolupracuje na projekte Návrat orla skalného do Českej republiky. „My zachraňujeme orly na Slovensku na ich hniezdach a zachránené orlíčatá vypúšťame do Moravskolslezských Beskýd,“ rozvil pán Macek aktuálnu časť filmu. Pre orla skalného je totiž typický kainizmus, to znamená, že staršie mláďa zabije to mladšie. Predtým, než sa tak stane, ochranári mladšie orlíča vyberú z hniezda a umiestnia do záchrannej stanice, kde sa oň stará adoptívna matka, orlica Zoja, trvalá obyvateľka stanice. Keďže pre zranenia, ktoré utrpela v roku 2007, sa do voľnej prírody už nemôže vrátiť, „aspoň týmto spôsobom napĺňa svoj orlí osud,“ zaznieva vo filme.

Program návratu orla skalného do Českej republiky už priniesol prvé výsledky. Vďaka nemu v Českej republike prakticky po sto rokoch zaznamenali zahniezdenie orla skalného. Prvý pár tvoria orol David a samica Filoména. „Ďalšia samica sa vrátila na Slovensko a v tomto roku úspešne vyhniezdila v Strážovských vrchoch,“ uviedol Metod Macek.

Pred projektom repatriácie orla skalného do ČR sa náš hosť podieľal na aj ochrane orlích hniezd pred vykrádačmi. V roku 2001 sa im podarilo prichytiť pri čine človeka z Čiech, ktorý bol známy ako chovateľ orlov skalných. Doma mal pár orlov a keď z hniezda vybral mláďa, tváril sa, že to je ich vlastné potomstvo. Nakoniec mu bolo dokázané vykradnutie 50 mláďat zo Slovenska, za čo bol odsúdený na rok väzenia, čo bol vôbec prvý trest odňatia slobody udelený na Slovensku za takýto delikt. „Bol to pre nás veľký úspech, lebo v tom čase to bola doslovne genocída na orlie hniezda. V tom čase sme monitorovali celú populáciu a nepodarilo sa nám z nájdených hniezd vyviesť ani 10% mláďat, všetko to bolo vykradnuté,“ vysvetlil pán Macek a dodal: „Odvtedy vykrádanie ustúpilo a navyše k tomu pristúpili povinné DNA testy na odchované orly v zajatí.“

Prítomní mali možnosť vidieť viacero zvierat, ktorým stanica poskytla dočasné útočisko. Azda najväčšie sympatie vzbudil Muňo, medvedie mláďa, ktoré sa stratilo matke pri Kraľovanoch v dôsledku výstavby diaľnice. Zatúlané medvieďa bolo síce po týždni vrátené do prírody, k matke, no o dva týždne našli medvedicu zadusenú medveďom, na ktorého teritórium bola stavebnou činnosťou vytlačená. Muňo sa tak opäť ocitol v Zázrivej. Dnes je umiestený v ZOO Bojnice.

Okrem Muňa videli prítomní i vydry Stelu a Sida, ktorý dostal meno po postavičke z animovaného filmu Doba ľadová, ďalej sovu Rozárku, myšiaka lesného, ktorého staršia generácia nazýva neprávne kaňa, jastraba lesného, labuť a mnoho ďalších živočíchov. No a samozrejme orlov skalných, ktoré sú srdcovou záležitosťou pána Maceka. „Na Slovensku je najvyššia hustota orla skalného na svete. Na metri štvorcovom dokáže sedieť 5 orlov, sú absolútne tolerantné,“ vysvetlil pán Macek.

„Ľudia sa nás často pýtajú, či orlom dávame nejaké ukľudňujúce prostriedky, kým sa s nimi robí. Nie, žiadne prostriedky nedostávajú,“ komentuje Metod Macek aktuálne dianie vo filme. „S orlami sa pracuje fantasticky, lebo orol je inteligentný živočích. On svoju situáciu vie vyhodnotiť a nebojuje zbytočne. Proste sa odovzdá a nechá si vykonať tú najnevyhnutnejšiu činnosť.“

Film zaviedol divákov aj do Ekocentra, ktoré sa nachádza v areáli stanice a poskytuje možnosť dozvedieť sa viac o záchrane živočíchov, ale tiež o ochrane prírody všeobecne. Súčasťou záchrannej stanice je aj náučný chodník a ekozáhrada s mokradným jazierkom a rôznymi druhmi rastlín a drevín. Stanica dodnes funguje najmä vďaka pomoci priateľov a dobrovoľníkov a pomocou financií z rôznych grantov a nadácií.

Stretnutie s profesionálnym ochrancom prírody zaujalo deti natoľko, že po skončení filmu zasypali nášho hosťa množstvom otázok. Potvrdili sa tak jeho slová, že podobné akcie majú svoj zmysel, keďže zvyšujú povedomie mladých o ochrane prírody, o funkcii Záchrannej stanice a Ekocentra, a tým prispievajú k záchrane ranených živočíchov i k ochrane prírody vo všeobecnosti. Každé stretnutie s deťmi a mládežou, či už formou návštevy Ekocentra alebo prostredníctvom besied a prednášok, pomáha vychovávať generáciu, ktorá sa k životnému prostrediu nebude správať macošsky.

Kreslo pre hosťa s Metodom Macekom sa uskutočnilo v rámci mikroprojektu Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním, ktorý realizovala Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s Regionálnou knižnicou Karviná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

(mk)