logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Vydanie knihy (Ne)dokončený príbeh

Obálka knihy (Ne)dokončený príbeh

(Ne)dokončený príbeh je knihou rozsahom síce neveľkou, ale napísanou zo srdca „deťmi pre deti“. Školáci zo Slovenska i Českej republiky sa v rámci tvorivých dielní sami zahrali na spisovateľov a pomohli „veľkým“ pánom spisovateľom dotvoriť ich vlastné príbehy. České deti dotvárali dva príbehy nášho regionálneho autora Petra Hubu, deti zo Slovenska sa popasovali s textami Zuzany Pospíšilovej a Michala Rybára. Fakt, že deti pracovali s inojazyčným textom, hoci nie úplne cudzím, robil túto úlohu síce zaujímavejšou, no o to ťažšou.

Celkove sa do tvorby knihy zapojilo viac ako 1000 detí z dolnej Oravy a Karvinej, no do knižky sa nakoniec dostali len tie najlepšie, ktoré čitateľovi ponúknu jedinečnú možnosť dozvedieť sa, ako sa z pohľadu detí podarilo statočnému Aramadovi získať prísady na liek pre chorého otca, ako Honzík hľadal strateného kohútika Lumpíka, či sa krásna Anna vydala za deväťhlavého draka, ale aj to, ako sa Dolný Kubín stal mestom. Aby čítanie bolo pútavejšie a potešili sa aj vaše oči, a ako to má v každej správnej detskej knihe byť, každý príbeh je výtvarne stvárnený. Mladí výtvarní umelci sa podujali jednotlivé príbehy tiež ilustrovať, a to formou komiksu. Na každej dvojstránke tak vedľa seba prebieha dej v textovej aj obrázkovej podobe.

Knižka sa uvádzala do života v posledný deň pred veľkonočnými prázdninami, 4. apríla 2012, za účasti detských tvorcov. Úlohy krstnej mamy sa zhostila pedagogička ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne Mgr. Anna Gajdošíková. Vzhľadom na termín podujatia sa krstilo predveľkonočne, bahniatkami a veľkonočnými sladkosťami. Ešte pred samotným aktom riaditeľ knižnice Peter Huba odovzdal vecné ceny najlepším tvorcom, čestné uznanie si odniesli všetci tí, ktorým sa práce podarili.

Spolu s knihou vydala knižnica i záložky s detskými ilustráciami, pričom jedna strana záložky reprezentuje slovenskú a druhá českú stranu. Súčasťou podujatia bola tiež výstava najlepších detských ilustrácií.

Poďakovanie pri tvorbe knihy patrí predovšetkým Petrovi Hubovi, Zuzane Pospíšilovej a Michalovi Rybárovi za poskytnutie autorských textov, všetkým deťom, ktoré sa zapojili do ich dotvárania a ilustrovania, ďalej pedagógom, ktorí umožnili žiakom podieľať sa na týchto aktivitách v rámci svojich vyučovacích hodín, a v neposlednom rade Alene Javorkovej, Tatiane Labdovej, Marii Bartulcovej, Andrei Hradilovej a Michaele Unuckovej za realizáciu a organizačné zabezpečenie tvorivých literárnych a výtvarných dielní.

Aktivita sa uskutočnila v rámci mikroprojektu „Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním“. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

(mk)