logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Priateľská noc

Ilustračný obrázok

Spoločné nočné čítanie pre 10 českých a 10 slovenských detí a 6 pracovníkov oboch knižníc sa konalo v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 23. marca 2012. Pracovníci a detskí účastníci  obidvoch knižníc predstavili v rámci hodín zážitkového čítania, čitateľských a výtvarných dielní svoje partnerské regióny, ich zvyky, tradície, literatúru, kultúru. Účastníci navštívili aj jednotlivé oddelenia Oravskej knižnice a počas výletu mestom spoznali jeho pamiatky, prírodu a rôzne zaujímavosti. Získané vedomosti si deti overili v literárno-vedomostnom kvíze Knižný Vševedko.

Touto atraktívnou a neformálnou cestou získali deti nové vedomosti, zručnosti a nadviazali nové priateľstvá. Spoločne strávená noc s detskou knihou sa pre účastníkov stala nevšedným zážitkom a pomohla tak rozvoji čitateľských návykov detí.