logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Po stopách osobností

Ilustračný obrázok

Výstava materiálov, dokumentov a publikácií, ktoré prezentovali významné osobnosti obidvoch regiónov, bola vstupným podujatím mikroprojektu „Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním“, ktorý realizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s Regionální knihovnou Karviná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Výstava bola inštalovaná v priestoroch obidvoch partnerských knižníc v októbri a novembri 2011. Cieľom aktivity bolo podporiť vzájomné spoznávanie partnerských regiónov a súčasne predstaviť projekt širokej verejnosti.