logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Nedokončený príbeh

Ilustračný obrázok

Čitateľské a výtvarné dielne pre slovenské a české deti s vyhodnotením najlepších prác prebiehali v obidvoch partnerských knižniciach od novembra 2011 do januára 2012. Deti mali za úlohu pomôcť dokončiť profesionálnym spisovateľom ich vlastné príbehy a následne ich ilustrovať v podobe komiksu. Slovenské deti dotvárali príbehy autorov z Karvinej, Zuzany Pospíšilovej a Michala Rybára, deti z Českej republiky pracovali s textami nášho regionálneho autora, Petra Hubu. Celkove sa do čitateľských a výtvarných dielní zapojilo viac než 1000 detí z Oravy a Karvinej.  Najlepšie výtvarné a literárne práce z oboch regiónov boli zaradené do unikátnej knižky, ktorá spája dokončený text príbehu a kreslený komiks.

Našim cieľom bolo prostredníctvo čitateľských a výtvarných dielní rozvíjať tvorivé schopnosti detí, podporiť ich záujem o čítanie, spoznávanie slovenskej a českej literatúry, ako aj zlepšiť ich schopnosť porozumieť jazyku susednej krajiny.