logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Letné tvorivé workshopy v Zázrivej

Ilustračný obrázok

V dňoch 1.-3. júna 2012 sa 20 detí a 6 knihovníkov z Českej republiky i zo Slovenska zúčastnilo tvorivých workshopov, ktoré sa konali v dolnooravskej obci Zázrivá. Cieľom podujatia bolo predstaviť deťom atraktívnym a neformálnym spôsobom nové vedomosti o ľudovej architektúre, remeslách, tradíciách a zvykoch v regióne dolnej Oravy a blízkom okolí, a tiež spoznať niektoré prírodné zaujímavosti regiónu.

V rámci workshopov sa deti stretli s neprofesionálnymi umelcami, remeselníkmi, ktorí im predstavili tradičné ľudové remeslá (čipkárstvo, rezbárstvo, kováčstvo) i výrobu zázrivských syrových korbáčikov. Nové vedomosti o ľudovej architektúre, tradíciách a zvykoch získali vďaka prehliadke expozície Jánošíkovho múzea v Terchovej, z ktorej sa presunuli na krátku túru tiesňavami Jánošíkové diery. Navštívili tiež Záchrannú stanicu v Zázrivej, ktorá slúži na záchranu ranených, slabých alebo inak indisponovaných živočíchov. Súčasťou zariadenia je aj Ekocentrum, kde sa účastníci dozvedeli ďalšie informácie o ochrane prírody všeobecne. V čitateľských dielňach si vyskúšali tvorivé písanie a predstavili si vzájomne svoje najobľúbenejšie knihy, vo výtvarných dielňach maľovali na sklo a tvorili servítkovou technikou „Rozkvitnutú keramiku“. Nové priateľstvá upevňovali pri spoločnom táboráku s opekačkou, pri hraní futbalu i pri nočnej  diskotéke.

Prostredníctvom workshopov sme chceli motivovať účastníkov k vlastnej kreatívnej činnosti a vzbudiť v nich záujem o tradičné remeslá, súčasť nášho kultúrneho dedičstva. K tomu prispelo i atraktívne prostredie Zázrivej i Terchovej, ktoré sú známe tradíciami ľudovej tvorivosti. Aktivita sa ukázala i ako vhodný spôsob pre spoznávanie oboch komunít a nadviazanie priateľských vzťahov medzi nimi.