logo Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika
logo EU, Európsky fond regionálneho rozvoja - Spoločne bez hraníc
logo Trenčianskeho samosprávneho kraja
Stránka realizovaná
v rámci mikroprojektu
„Výpravy za vzájomným
kultúrnym poznaním“
Tento mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou
úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov
spravovaného Trenčianskym
samosprávnym krajom

Rozprávkové bludisko

Ilustračný obrázok

V priestoroch partnerských knižníc sa uskutočnilo zábavné dopoludnie pre kolektívy detí zamerané na dejiny partnerských miest a významné kultúrne osobnosti oboch regiónov. Súťažiace deti preverovali svoje vedomosti o partnerskom regióne, hádali hádanky, ktoré si pre ne pripravili ich kamaráti zo susednej krajiny, dopĺňali mená významných osobností a názvy ich diel.